Belgian Royal Family. Solid silver festooned... - Lot 181 - MJV Soudant

Lot 181
Go to lot
Estimation :
400 - 500 EUR
Belgian Royal Family. Solid silver festooned... - Lot 181 - MJV Soudant
Belgian Royal Family. Solid silver festooned dish addressed to Prince Alexander of Belgium. Located in Aalst and dated February 28, 1960. Dimensions: 40 x 27.5 cm. In its original box with a small gilded copper crown on the lid (wear, stains). Belgische koninklijke familie. Gefestonneerde schotel in massief zilver bestemd voor Prins Alexandre de Belgique. Uit Aalst met datum: 28 februari 1960. Dimensions: 40 x 27.5 cm. Hij wordt verhandeld in de originele koffer met een klein koperen kroontje op het deksel. (Slijtage, vlekken)
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue