Auguste DE WEVER (1836-1910)

Lot 149
Go to lot
Estimation :
1000 - 1200 EUR
Result without fees
Result : 1 000EUR
Auguste DE WEVER (1836-1910)
Auguste DE WEVER (1836-1910) "L'habit ne fait pas le moine" Humorous bronze depicting an attractive young woman in a clerical dress. Base with Gothic ruins. Height: 52 cm. Auguste DE WEVER (1836-1910) "L'habit ne fait pas le moine" (de kleren maken de man niet). Humoristisch brons van een vrouw die een monnikskleed draagt. Sokkel met gotische ruïnes. Height: 52 cm.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue