Jean-Baptiste SLOODTS (1843-?).

Lot 109
Go to lot
Estimation :
2000 - 3000 EUR
Jean-Baptiste SLOODTS (1843-?).
Jean-Baptiste SLOODTS (1843-?). Art nouveau bronze vase with dark patina, inspired by plants, with feet and body covered with climbing plants. Unique piece. Foundry stamp: Compagnie des bronzes de Bruxelles. One-of-a-kind piece. Jean-Baptiste Sloodts was a simple worker at the Compagnie des bronzes de Bruxelles around 1900. Over the years, he honed his skills to become a remarkable creative craftsman. He is credited with many extremely fine copper and silver mounts for the French houses Daum and Gallé. The Engelen-Marx encyclopedia confirms that his lost-wax work is of unequalled quality (pages 3234 to 3237). Height: 41 cm. Jean-Baptiste SLOODTS (1843-?). Bronzen Jugendstilvaas met donkere patina, geïnspireerd door florale motieven, versierd met klimplanten. Enig stuk. Stempel van de gieterij Compagnie des Bronzes te Brussel. Jean-Baptiste Sloodts was an arbeider van de Brusselse gieterij in 1900. In de loop der jaren werd hij een opmerkelijk creatieve ontwerper en vakman. Hij maakte onder meer zeer fijne stukken uit koper en zilver voor de Franse huizen Daum en Gallé. De encyclopedie Engelen-Marx bevestigt dat zijn stukken in verloren was van uitzonderlijke kwaliteit zijn (blz. 3234 tot 3237). Height: 41 cm.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue