Constantin MEUNIER (1831-1905)

Lot 98
Go to lot
Estimation :
3000 - 4000 EUR
Result without fees
Result : 3 800EUR
Constantin MEUNIER (1831-1905)
Constantin MEUNIER (1831-1905) Le Père Damien. Rare bronze print with shaded patina. Foundry stamp A.F. VANAERSCHODT Frères. This unusual publisher, initially specialized in bronze bells, also produced some of Constantin Meunier's sculptures. The Musée d'Orsay also owns an 1893 version of Les puddleurs au four, cast by Vanaerschodt. The museum also holds archives of numerous works by the Belgian foundryman. The monument to Father Damien, illustrated on page 2558 of the Engelen-Marx encyclopedia, Sculpture in Belgium since 1830, was inaugurated in 1884 in Leuven's Parc Saint Donat. A bronze reduction by Verbeyst, measuring 55 cm, was also preserved in the Saint Jacques church on rue de Bruxelles in Leuven. Anecdotal detail: the sculpture was created just five years after Father Damien's death. The face of the statue does not represent Père Damien, but Canon Thiery. Using his good relations with Constantin Meunier, he managed to have himself represented in memory of someone else. (Source: Monument.be website: https://be-monumen.be/patrimoine-belge/monument-au-pere-damien-leuven-louvain/ ) Bronze. Foundry stamp. Height: 54 cm. Constantin MEUNIER (1831-1905) Pater Damiaan. Zeldzaam bronzen werk met genuanceerd patina. Gieterijstempel A.F. VANAERSCHODT Frères. Deze gieterij werd speciaal opgericht om bronzen klokken te gieten, maar heeft ook beelden van Constantin Meunier gegoten. Het museum Orsay bezit trouwens een versie van de puddleurs die door Vanaerschodt in 1893 gegoten werd. Het Museum bezit ook de archieven van veel werken van Belgische artiesten die hij gegoten heeft. Het monument van Pater Damiaan, waarvan op blz 2558 van de encyclpedie Engelen-Marx, Belgisch beeldhouwwerk sinds 1830, een foto staat, werd in 1884 ingehuldigd in het st. Donaatpark te Leuven. Een bronzen duplicaat door Verbeyst van 55 cm, wordt bewaard in de St. Jacqueskerk, Brusselsestraat in Leuven. Anecdotisch detail: het beeld werd pas vijf jaar na de dood van Pater Damiaan gemaakt. Het gezicht is niet dat van Pater Damiaan, maar van kannunnik Thiery. Door zijn vriendschap met Constantin Meunier kon hij zijn gezicht laten afbeelden. (Bron: internetportaal Monument.be https://be-monument.be/patrimoine-belge/monument-au-pere-damien-leuven-louvain/) Brons. Gieterijstempel. Height: 54 cm.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue