Pierre PAULUS (1881-1959).

Lot 6
Go to lot
Estimation :
600 - 800 EUR
Result without fees
Result : 1 500EUR
Pierre PAULUS (1881-1959).
Pierre PAULUS (1881-1959). Symbolist female profile signed and located in Florence in 1916. This was the year Pierre Paulus traveled with Jules Destrée and was mobilized for the Belgian army's documentation service. The face is inspired by both the Florentine Renaissance and Nervia. Mixed media, gouache and pastel. This is a rare major work by the artist, produced during his trip to Italy with Jules Destrée. On the back, the following information: former collection of Jules Destrée and later of Armand Georges. Dimensions: 37 x 28 cm. Pierre PAULUS (1881-1959). Vrouwelijke symbolistische profielen, 1916 Fiorenza. Het jaar van de mobilisatie van Pierre Paulus en Jules Destrée in opdracht van het Belgisch Leger voor een dokumentatie-opdracht.Dit gezicht toont zowel inspiratie uit de Florentijnse Renissance alsook van Nervia. Gemengde techniek, gouache en pastel. Het is één van de belangrijkste werken van de kunstenaar, gemaak tijdens een reis in Italië met Jules Destrée. Op de rugzijde de vermelding "oude verzameling van Jules Destrée en daarna van Armand Georges". Dimensions: 37 x 28 cm.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue