Mathurin Moreau (1822-1912)

Lot 143
跳转至
Estimation :
300 - 400 EUR
Result with fees
Result : 377EUR
Mathurin Moreau (1822-1912)
马图林-莫罗(Mathurin MOREAU)(1822-1912)。青铜器,年轻农妇从市场返回。竞争之外,荣誉奖章。高度:42厘米。底部有小的冲击。
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录